Sinds enige tijd hebben wij de producten van:

Kreutzer Kruiden  overgenomen en zijn wij hard aan het werk om de voortgang van dit veel gevraagde kruiden concept programma nieuw leven in te blazen. Dat dit in het begin nog niet altijd zo lukt als wij dit graag zouden willen zien is voor ons alleen nog maar een grotere uitdaging om dit alles zo snel mogelijk toch van de grond te krijgen. Mocht U om wat voor reden dan ook niet snel genoeg antwoord dan wel Uw bestelling niet vlot genoeg door kunnen geven, schroom dan niet alsnog opnieuw een beroep op ons te doen. Voor Uw moeite en Uw medewerking danken wij U bijvoorbaat.

GUT-SCHAESBERG U.G. is een nieuw bedrijf met nieuwe mensen die het als een uitdaging zien om het vertrouwen in Natuursysteem Kreutzer opnieuw op te bouwen.
Tevens staat GUT-SCHAESBERG bekend om zijn Friese Paarden.

Voor meer info www.horsmans.com

  09/05/2010